Skip to content Skip to footer

Opći uvjeti poslovanja

Skywalk Poljud je brand ime u vlasništvu tvrtke VRUL d.o.o., J. Matkovića 13, 21209 Mravince, Hrvatska.
Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu ”Uvjeti”) primjenjuju se na sve usluge koje nudi VRUL (u
daljnjem tekstu ”VRUL”, ”mi”, ”naš”); i primjenjuju se na sve odredbe potpisanog ugovora između
VRUL-a i klijenta (u daljnjem tekstu : ”klijent”, ”putnik”, ”sudionik”, ”osoba”). Molimo Vas pažljivo
pročitajte sve odredbe ugovora, jer kupnjom bilo koje usluge i/ili proizvoda VRUL-a, potvrđujete da ste
pročitali i razumjeli ove Uvjete te da ih prihvaćate. Ugovorne odredbe ne mogu se mijenjati od strane
trećih osoba, nego isključivo između odgovornih zaposlenika VRUL-a i klijenta i to u pisanom obliku.
Ukoliko postoje odredbe s kojima se ne slažete, nemojte nastavljati s kupnjom.
Ukoliko ste Vi osobno izvršili kupnju bilo kojeg proizvoda/usluge za više ljudi (u daljnjem tekstu
”grupa”), smatrat će se da ste prihvatili ove Uvjete i u ime svih osoba navedenih u popisu grupe u
ugovoru (uključujući maloljetnike i osobe s invaliditetom). Klijent koji je potvrdio i/ili izvršio kupnju
proizvoda/usluga u ime grupe smatrati će se kontakt osobom i predstavnikom grupe u komunikaciji s
ostalim klijentima, sudionicima grupe.
Korištenjem naše web stranice za pretragu bilo kojeg našeg proizvoda, također se smatra da ste
pročitali ove Uvjete i prihvatili ih. Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća po pitanju bilo koje stavke ovih
Uvjeta, molimo Vas da nas kontaktirate.
1. KUPNJA USLUGA/PROIZVODA
Kupnja je potvrđena i na nju se primjenjuju ovi Uvjeti kada VRUL ili ovlašteni posrednik prime potvrdu
o uplaćenom depozitu od strane klijenta, a klijent primi u pisanom obliku potvrdu o rezervaciji putem
e-maila. Molimo Vas da pažljivo pročitate i provjerite potvrdu te da obavijestite VRUL ukoliko su na
njoj navedene pogrešne ili nepotpune informacije. Klijent koji kupuje proizvod/uslugu VRUL-a mora
biti stariji od 18 godina, te se slaže da će dati VRUL-u točne i potpune podatke koji su potrebni da bi se
izvršila i potvrdila kupnja.
Ovi Uvjeti i odredbe su obvezujući za VRUL d.o.o. i Klijenta, kao i njegove nasljednike, pravne
predstavnike, te osobe koje imaju punomoć, kao i sve osobe imenovane u bilo kojoj rezervaciji/kupnji
koju je Klijent izvršio na svoje ime, a za više ljudi.
Klijent sklapa Ugovor s tvrtkom VRUL d.o.o. registriranom na adresi Joška Matkovića 13, 21209
Mravince, s OIB-om 07405833853, a Ugovor podliježe hrvatskim zakonima.
1.1. Kupnja u ime drugih osoba
Klijent koji potvrdi kupnju usluga u ime grupe smatra se kontakt osobom i predstavnikom grupe u
komunikaciji s ostalim sudionicima grupe. klijent, predstavnik grupe, koji potvrdi kupnju bilo kojeg
proizvoda/usluge, jamči VRUL-u da :
1. ima sve potrebne suglasnosti i ovlasti za kupnju u ime svih ostalih klijenata navedenih u grupi,
2. da će sve potrebne informacije besplatno i u potpunosti prenijeti ostalim klijentima u grupi;
3. da su podaci koje pruža o ostalim klijentima potpuni i točni, te da ima sve potrebne suglasnosti
i dozvole za dijeljenje takvih informacija s VRUL-om u svrhu realizacije kupnje;
4. te da će obavijestiti sve ostale klijente za koje se izvršila kupnja,o primjenjivosti ovih Uvjeta na
ugovorni odnos između VRUL-a i njih
VRUL d.o.o. ni pod kojim uvjetima nije odgovoran za bilo kakve pogreške ili propuste u dostavljenim
informacijama potrebnima za izvršenje kupnje.
1.2. Kupnja proizvoda/usluga u ime maloljetnih osoba

Maloljetnici su definirani kao osobe mlađe od 18 godina. Sve kupnje koje se žele izvršiti za maloljetnike
treba pregledati i odobriti VRUL. Za sudjelovanje maloljetnih osoba potreban je pristanak roditelja,
skrbnika ili punoljetne osobe da maloljetnik smije sudjelovati u aktivnostima koje organizira VRUL, a
tim pristankom taj roditelj/skrbnik/punoljetna osoba također na sebe preuzima odgovornost brige za
maloljetnika. VRUL nije odgovoran za naknadu troškova, štete ili gubitaka koji nastanu kao posljedica
zbog propusta Klijenta u zakonskoj ispravnosti tih potvrda/dokumenta.
Svaka osoba koja je preuzela odgovornost za maloljetnika (ili više njih) je odgovorna za njegovo/njihovo
ponašanje i dobrobit, obvezuje se da će ih nadgledati te u potpunosti prihvaća ove Uvjete u
njegovo/njihovo ime, uključujući potencijalne rizike i ograničenja odgovornosti koje sadrže ovi Uvjeti.
VRUL ne može preuzeti na sebe odgovornost brige i nadgledanja maloljetnih osoba i izričito se odriče
te odgovornosti.
1.3. Podaci klijenata
Za kupnju bilo kojeg proizvoda ili usluge, klijent je dužan VRUL-u dostaviti sve potrebne informacije da
bi se izvršila kupnja. Osim osobnih podataka, VRUL može trebati i tražiti informacije o vremenu i načinu
dolaska klijenta u destinaciju, o specifičnom zdravstvenom stanju klijenta, policama osiguranja ili
drugim s realizacijom kupnje povezanim informacijama. Potrebne informacije su različite od klijenta
do klijenta, ovisno o proizvodu ili usluzi koja se kupuje, i sve potrebne informacije će se zatražiti pisanim
putem od klijenta. VRUL nije odgovoran za plaćanje dodatnih naknada koje su posljedica informacija
koje su pogrešne, kasno dostavljene ili na bilo koji način nepotpune krivnjom klijenta.
1.4. Čuvanje podataka
VRUL d.o.o. mora prikupiti sve potrebne informacije o klijentu kako bi realizirala kupnju
usluge/proizvoda. Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR EU 2016/679 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND THE COUNCIL of 27 April 2016), VRUL d.o.o. će se pobrinuti da se potrebni podaci
prikupe na siguran način i da se zaštiti privatnost svih naših klijenata. VRUL d.o.o. prikuplja i koristi
isključivo informacije koje su iz razumnih razloga potrebne kako se izvršila kupnja i organizacija
zatražene usluge.
Svim trećim stranama, ovi podati se neće otkrivati, a u slučaju da ih treća strana zatraži, VRUL će
proslijediti podatke samo uz pisani pristanak Klijenta.
Podaci se mogu na vaš zahtjev izbrisati, ali samo u mjeri u kojoj ne krše obvezne zakonske regulative iz
područja oporezivanja, zakona o čuvanju dokumentacije itd.
Čitajući ili potpisujući ove Uvjete, potvrđujete da ste obaviješteni o načinu prikupljanja, o količini
prikupljenih podataka, korištenju i obradi osobnih podataka te da se slažete da ćete to učiniti na ovaj
način.
2. CIJENE, NADOPLATE I POREZI
2.1. Cijene na našoj službenoj web stranici
Trudimo se osigurati točnost svih informacija i cijena na našoj web stranici. Cijene na web stranici su:
1. izražene u kunama (osim ako nije naznačeno) i mogu se mijenjati bez prethodnih obavijesti;
2. informativnog karaktera, te su podložne promjenama sve dok nije potvrđena kupnja (tj. sve
dok VRUL nije primila potvrdu uplate i klijentu poslala potvrdu o kupnji);
3. definirane su na koju uslugu se odnose, na koliki broj osoba, te po kojim uvjetima se mogu
kupiti.
4. oglašene su sa uključenim PDV-om.

2.2. Naznaka u cijenama ”od”
Izraz ”OD” koji je naveden u pojedinim cijenama označava najnižu cijenu po kojoj bi se usluga mogla
naplatiti u vrijeme kad je oglašena na temelju informacija koje smo primili od naših poslovnih
suradnika.
2.3. Kartično plaćanje
Sve naplate karticama vrše se u hrvatskoj valuti plaćanja – KUNAMA (HRK). U slučaju kartičnog plaćanja
u stranim valutama, iznos koji će se konačno naplatiti ovisi o trenutačnom tečaju prema kojem banka
pretvara dolare (USD), eure (EUR) ili druge strane valute u HRK. Za svako kartično plaćanje banka
naplaćuje proviziju. VRUL će sve klijente prije naplate upozoriti da banke naplaćuju proviziju.
2.4. Promjene cijena
S vremena na vrijeme, VRUL može ponuditi sniženje cijena na određene proizvode/usluge. Smanjenje
cijena primjenjuje se isključivo na nove kupnje, a na kupnje proizvoda/usluga koje su već potvrđene
(proizvodi ili usluge kojima je uplaćena akontacija ili cijeli iznos) ne primjenjuju se popusti.
3. VALJANOST
Svi podaci, itinerari i cijene su informativnog karaktera i samo cijena navedena u trenutku kupnje
usluge i/ili proizvoda je važeća cijena, uz dodatne troškove koji se mogu naplatiti u skladu s ovim
Uvjetima. Promjene, revizije i dopune mogu se izvršiti na bilo kojim sadržajima svih promidžbenih
materijala ili na službenoj stranici VRUL-a prije sklapanja ugovora, a takve izmjene, revizije ili dopune
ovdje će biti uključene od datuma takve promjene.
Zbog promjenjive prirode avanturističkih/pustolovnih putovanja, Klijent potvrđuje da prihvaća
odgovornost za pravovremeno praćenje izmjena detalja o svom putovanju putem e-mail
korespondencije s uredom. VRUL također potiče kontaktiranje svojeg ureda kako bi klijent imao
najnovije podatke o svom putovanju, budući da od potvrde rezervacije može doći do manjih izmjena.
4. PLAĆANJE I POTVRDA KUPNJE
Klijenti trebaju pratiti detalje o konačnoj uplati za bilo koji rezervirani proizvod/uslugu prema izdanoj
potvrdi o kupnji od strane VRUL-a ili ovlaštenog agencijskog posrednika ili važeće potvrde o kupnji
poslane e-mailom.
VRUL nije odgovoran za bilo kakve troškove koje naplaćuju ili mijenjaju treće strane i / ili financijske
institucije, a koje plaća Klijent kreditnom karticom ili drugim sredstvima plaćanja, a povezani su sa
kupnjom proizvoda/usluga koje pruža VRUL, te VRUL neće vratiti naplaćene naknade od strane trećih u
svezi s uplatama koje su izvršili klijenti VRUL-u.
5. PRAVO KLIJENTA NA OTKAZ REZERVACIJE
Klijent može poslati pisanu obavijest o otkazivanju rezervacije ili kupnje proizvoda/usluga VRUL-u ili
našim posrednicima, ukoliko je to moguće, najmanje jedan dan prije polaska ture.
6. OSIGURANI POLASCI I PRAVO OTKAZA PUTOVANJA OD STRANE VRUL-A
VRUL garantira polaske za izlete/putovanja za koje je barem jedna osoba izvršila rezervaciju.
VRUL će poštivati dogovorene datume polazaka, ali zadržava pravo promjene itinerara iz razumnih
razloga koji su definirani drugim odredbama ovih Uvjeta. VRUL ne može garantirati dogovorene
datume polaska u slučajevima više sile. Ukoliko VRUL otkaže dogovorene izlete/putovanja prije
dogovorenog datuma polaska, iz razloga koji nisu uzrokovani višom silom ili krivnjom, nepažnjom ili
postupcima Klijenta na koje je mogao utjecati, Klijent će imati izbor :

1. prihvatiti alternativni izlet/putovanje jednake ili više kvalitete ukoliko ga je moguće ponuditi
2. prihvatiti alternativni izlet/putovanje niže kvalitete ukoliko VRUL nije u mogućnosti ponudi
alternativni izlet/putovanje jednake ili više kvalitete,
VRUL nije odgovoran za bilo kakve slučajne troškove ili novčane gubitke koje je Klijent pretrpio zbog
otkazane rezervacije, kao što su troškovi izrade vize ili neke druge potrebne dokumentacije, potrebna
cijepljenja, bespovratne karte aviona, autobusa, vlaka ili drugog prijevoznog sredstva s kojima dolazi u
destinaciju, parking za koji se ne može dobiti povrat uplaćenih sredstava, ili druge naknade, gubitak
zarade ili gubitak užitka, itd.
7. FLEKSIBILNOST I NEISKORIŠTENE USLUGE
Rezervacijom/kupnjom usluga u organizaciji VRUL-a, klijent potvrđuje da je svjestan mogućih promjena
u organizaciji, što može uključivati neočekivane izmjene rasporeda treninga i utakmica momčadi
Hajduka, bolest glavnog instruktora, mehanički kvarovi, incidenti u područjima gdje se usluge
organiziraju, štrajkovi, događaji koji proizlaze iz političkih sporova, ekstremni vremenski uvjeti i druge
nepredvidive okolnosti koje su izvan kontrole VRUL-a i da VRUL nije odgovoran klijentima za takve
promjene ili izmjene.
VRUL nije odgovoran i neće odobravati popuste ili povrate novca za propuštene ili neiskorištene usluge
koje je klijent propustio vlastitom krivnjom, nepažnjom ili kršenjem ovih Uvjeta.
8. PROMJENE
8.1. Promjene od strane VRUL-a
VRUL može mijenjati svoj itinerar gdje je to razumno potrebno prema vlastitom nahođenju. Ako
promjena koju VRUL želi provesti može drastično mijenjati predloženi itinerar VRUL će obavijestiti
klijenta o takvim promjenama što je prije moguće, pod uvjetom da postoji dovoljno vremena prije
polaska kako bi pravilno obavijestili svi klijenti. U tom slučaju klijent ima pravo :
1. prihvatiti promjenu i nastaviti s izmijenjenim programom
2. raskinuti ugovor i dobiti povrat uplaćenog novca za usluge na koje je utjecala donesena
promjena.
Klijent je dužan obavijestiti VRUL o svojoj odluci u roku od 24 sata od trenutka primitka obavijesti, u
suprotnom će se smatrati da je klijent odustao od usluge.
8.2. Promjene od strane klijenta
Klijentova je odgovornost osigurati da su dostavljene informacije potrebne za kupnju proizvoda/usluga
točne i najnovijeg datuma. Nije moguće prenositi uplaćena sredstva za jedan aranžman na drugi.
Prijenos kupljenog aranžmana na drugu osobu mora odobriti VRUL. Za sve promjene koje žele učiniti
klijent mora poslati zahtjev VRUL-u, i VRUL ih mora odobriti. Sve dodatne troškove nastale zbog
promjena snosi klijent.
9. ZDRAVSTVENE INFORMACIJE
Klijent je dužan pružiti informacije o svom zdravstvenom stanju koje iz razumnih razloga zatraži VRUL.
Klijent je dužan sam procijeniti svoju fizičku i mentalnu spremnost za sudjelovanje na putovanju. Svi
klijenti bi se trebali posavjetovati s liječnikom u svezi sa svojim zdravstvenim stanjem, potrebnim
cjepivima, mjerama predostrožnosti i svim drugim zdravstvenim pitanjima. VRUL ne pruža medicinske
savjete. Određene aktivnosti neće odgovarati svim klijentima zbog određenih zdravstvenih stanja,
fizičke nepokretljivosti, trudnoće itd. Klijentova je odgovornost procijeniti može li ispuniti zahtjeve

aktivnosti uključenih u putovanja i izlete zbog gore spomenutih ograničenja, određenih zdravstvenih
problema, te svog psihičkog i fizičkog stanja.
VRUL može odbiti povesti na turu trudnicu koja je prešla 20 tjedan trudnoće ili klijente s određenim
zdravstvenim problemima ukoliko im se ne može ponuditi alternativni aranžman koji bi bolje
odgovarao njihovom stanju.
VRUL može odbiti pružiti uslugu Klijentu koji je očito pod utjecajem alkohola ili droga.
Stanje zdravstvenih objekata u Republici Hrvatskoj je različito od ustanove do ustanove i može imati
drugačije standarde od onih u zemlji iz koje klijent dolazi, te VRUL nije odgovoran za uvjete i tehničke
standarde u medicinskim objektima.
10. PUTNO OSIGURANJE
Svojim klijentima strogo preporučujemo da uzmu paket putnog osiguranja u državi iz koje putuju, koje
će uključivati osiguranje u slučaju otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje, osiguranje u slučaju
oštećenja ili gubitka prtljage, osiguranje u slučaju nesreće, i/ili osiguranje u slučaju više sile. VRUL ne
prihvaća odgovornost ako osoba nije propisno putno osigurana.
Ukoliko nema adekvatno putno osiguranje klijent razumije i slaže se da u slučaju otkaza putovanja od
strane klijenta neće dobiti povrat novca u cijelom iznosu ili za dio usluga koje se nisu izvršile, te da će
se VRUL i drugi pružatelji usluga naplatiti kao da se cijelo putovanje (sve usluge) realiziralo. Kupnja
paketa putnog osiguranja nije uvjet da bi se kupile usluge VRUL-a. Klijent potvrđuje da zna da troškovi
putovanja ne uključuju paket putnog osiguranja. Ukoliko kupuje paket putnog osiguranja klijent mora
osiguravajućem društvu naglasiti prirodu putovanja tj. da se radi o avanturističkim i pustolovnim
aktivnostima kako bi se potpisala odgovarajuća polica osiguranja.
11. PRIHVAĆANJE RIZIKA
Klijent shvaća i potvrđuje da je upoznat s različitim vrstama i stupnjevima rizika za zdravlje i sigurnost
tijekom provođenja aktivnosti, te potvrđuje da odlučuje na vlastitu odgovornost sudjelovati u svim
aktivnostima koje organizira VRUL. Klijent potvrđuje da je svjestan svih rizika i oslobađa odgovornosti
VRUL te potvrđuje da neće podizati nikakve pravne tužbe na temelju bilo kakvih gubitaka (npr. osobnih
stvari), šteta, ozljeda ili smrti koji su posljedica svih spomenutih rizika.
Klijent se slaže da VRUL nije odgovoran za pružanje informacija o lokalnim običajima, vremenskoj
prognozi, posebnim sigurnosnim mjerama, fizičkim zahtjevima ili zakonima u mjestu gdje se odvijaju
aktivnosti osim u izletima i aranžmanima u kojima nije drugačije naglašeno. Klijent se cijelo vrijeme
treba pridržavati zakona i propisa zemlje u koju putuje. Ukoliko se klijent ne pridržava zakona ili ukoliko
VRUL smatra da je ponašanje klijenta neprimjereno, nanosi štetu drugima, opasno i protuzakonito,
VRUL ima pravo prekinuti turu i otkazati daljnje pružanje usluga bez povrata novca za usluge koje nisu
realizirane.
Klijent se slaže da je dužan nadoknaditi štetu VRUL-u ili trećim stranama koju je prouzročio oštećujući,
uništavajući ili kradući tijekom izleta. Svu štetu koja je nastala prije njegovog dolaska dužan je prijaviti
direktno VRUL-u čim je otkrije.
Klijent se slaže da će tijekom putovanja u organizaciji VRUL-a poduzeti sve mjere sigurnosti kao što su
korištenje sigurnosnih pojaseva, zaštitne opreme (pojasevi za spašavanje, kacige, potrebna penjačka
oprema itd) te poštivanje svih objavljenih znakova i upozorenja povezanih sa klijentovim zdravljem i
sigurnošću. VRUL i njegovi poslovni suradnici nisu odgovorni za posljedice klijentovog nepoštivanja
pravila i mjera sigurnosti.
11.1. Podnošenje prigovora

Klijent je dužan podnijeti prigovor o neispunjenim, djelomično ispunjenim ili nemarno ispunjenim
uslugama što prije moguće kako bi VRUL mogao na vrijeme reagirati i otkloniti poteškoće. Klijent se
slaže da će obavijestiti voditelja putovanja ili ured VRUL-a putem e-maila što prije o svim prigovorima.
VRUL nije odgovoran ukoliko pritužbe nisu podnesene na ispravan način i pravovremeno pa VRUL nije
mogao na vrijeme reagirati.
Sve prituže i prigovore klijent može podnijeti pisanim putem e-mail-a (info@skywalk-poljud.com) u
roku od 8 dana od dana završetka usluge, a VRUL će odgovoriti u roku od 14 dana od dana primitka
prigovora. Ukoliko klijent ne podnese prigovor ili pritužbu u navedenom zakonskom roku, ista se neće
uzeti u razmatranje.
12. ODGOVORNOST
12.1. Odricanje od odgovornosti
VRUL nije odgovoran za bilo kakve štete, troškove, gubitke ili prigovore koji su proizišli iz postupaka
klijentovom krivnjom, te nepažnjom ili nemarom trećih strana koje nisu povezane s pružanjem usluga
u sklopu aranžmana organiziranog od strane VRUL-a, te u slučaju više sile. VRUL nije odgovoran za
gubitak, krađu ili oštećenja prtljage ili osobnih stvari tijekom ture. Klijenti ne bi trebali
ostavljati osobne stvari bez nadzora u prijevoznim sredstvima ili na javnim mjestima. VRUL ne može
prihvatiti odgovornost i ni u kojem slučaju ne bi trebao dogovarati za izgubljene ili ukradene stvari u
objektima s kojima surađuje.
12.2. Viša sila
VRUL ne može na bilo koji način odgovarati klijentu zbog tjelesne ozljede, bolesti, smrti, oštećenja,
kašnjenja ili drugog gubitka ili štete za osobu ili imovinu, te izravnih i neizravnih financijskih troškova
nastalih zbog neuspjeha VRUL-a da izvrši i/ili dovršiti bilo kakvu dužnost klijentu ako je takva smrt,
kašnjenje, tjelesna ozljeda (uključujući emocionalne nevolje ili ozljede), bolesti, oštećenja ili drugih
gubitaka ili štetu za osobu ili imovinu uzrokovana višom silom, ratom ili ratnim operacijama,
mehaničkim kvarovima, terorističkim aktivnostima ili prijetnjama, građanskim neredima, poteškoćama
u radu, uplitanjima vlasti, političkim poremećajima, požarima, ekstremnim vremenskim prilikama ili
bilo kojeg drugog uzroka izvan razumne kontrole VRUL-a; ili događaja koje VRUL ili dobavljač usluga,
čak i uz sve pažnje, nije mogao predvidjeti.
12.3. Dodatne aktivnosti/izleti
VRUL vam može dati informacije (prije odlaska i / ili dok je Klijent na odmoru) o aktivnostima i izletima
koji su dostupni na području koje Klijent posjećuje. VRUL nije uključen u aktivnosti ili izlete koji nisu
direktno pod njegovom organizacijom, provođenjem i kontrolom. Organiziraju ih lokalni operatori ili
druge treće strane koje su potpuno neovisne od njega. Oni ne čine dio Vašeg ugovora s VRUL-om, čak
i gdje VRUL predlaže određene operatere / druge treće strane i / ili vam pomaže u rezervaciji takvih
aktivnosti ili izleta na bilo koji način. VRUL ne može prihvatiti nikakve odgovornosti na bilo kojoj osnovi
u vezi s takvim aktivnostima ili izletima i prihvaćanjem odgovornosti. VRUL ne može jamčiti točnost
informacija u svakom trenutku koje se daju u vezi s takvim aktivnostima ili izletima ili o području koje
se obično posjećuje, ili da se određeni izlet ili aktivnost koja nije dio potpisanog ugovora provodila jer
te usluge nisu pod njegovom kontrolom.
12.4. Obveze i odgovornosti VRUL-a
VRUL je obavezan ispuniti sve usluge obuhvaćene ugovorom. Sve osobe koje kupe usluge tvrtke VRUL
d.o.o. su osigurane od posljedica nesretnog slučaja u određenoj osiguravajućoj kući. VRUL je
odgovoran za pružanje svih usluga i proizvoda obuhvaćenih ugovorom.

13. FOTOGRAFIJE I MARKETING
Klijenti se slažu da dok sudjeluju u aktivnostima koje organizira VRUL (što uključuje jednodnevne i
višednevne izlete, vođene ili samostalne izlete, ili bilo koju drugu usluge) mogu biti fotografirani i
snimani od strane drugih klijenata i zaposlenika VRUL-a. Klijent potvrđuje da pristaje na sve takve
fotografije i videa i slaže se da Klijent ovime dodjeljuje stalno, bespovratno, na svjetskoj razini,
neopozivo odobrenje VRUL-u, za reprodukciju i korištenje u bilo koju svrhu (uključujući marketing i
promocije), u bilo kojem mediju, bez ikakve daljnje obveze prema Klijentu ili naknade koja se plaća tom
Klijentu.
14. NADLEŽNOST SUDA
Ovi Uvjeti i svi potpisani ugovori i sporazumi VRUL-a s klijentima su u nadležnosti suda u Hrvatskoj te
podliježu hrvatskim zakonima.
15. IZMJENE I DOPUNE
VRUL d.o.o. zadržava pravo na izmjene i dopune ovih Uvjeta u svakom trenutku, te se obvezuje da će
obavijestiti sve klijente s kojima je potpisala ugovor o istima.